Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.03.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną podczas obozu sportowego w dniach 05-15.03.2021 r.

 

  1. Postępowanie nr 03/02/2021 z dnia 24.02.2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Wynajem Pokoi i Żywienie S.C. Czesława i Władysław Wodziak

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 HTI Sp. z o.o. Cena całkowita brutto 66,13 pkt
2 Wynajem Pokoi i Żywienie S.C. Czesława i Władysław Wodziak Cena całkowita brutto 100,00 pkt