Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. 

  1. Postępowanie z dnia 27 czerwca 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

Nemo Tomasz Kaźmierczak oraz P. Grzegorz Musztafaga,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Kryterium

cena

Kryterium uprawnienia Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Nemo Tomasz Kaźmierczak 70% 15% 10% 95 pkt.
2 Grzegorz Musztafaga 70% 15% 10% 95 pkt.