Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługę sędziowania podczas I Ogólnopolskiego Mitingu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych.

  1. Postępowanie z dnia 25.10.2017r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Łódzki Okręgowy Związek Pływacki

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 L.p. Nazwa wykonawcy Punkty przyznane łącznie
1 Łódzki Okręgowy Związek Pływacki 100,00 pkt