Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych

podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.

  1. Postępowanie z dnia 23 maja 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski Cena 100%