Integracyjna rywalizacja sportowa w Rzeszowie.

27-29 kwiecień (poniżej plan godzinowy)

Akademicki Sport Integracyjny / 27-29.04 Rzeszów

Akademicki Sport Integracyjny to trzydniowy projekt badawczo-dydaktyczny w ramach eventu rekreacyjno-sportowego.

CEL PROJEKTU

Akademicki Sport Integracyjny ma na celu integrację środowiskową, przełamywanie barier życiowych i włączenie Uniwersytetu Rzeszowskiego do kręgu nowatorskich jednostek inspirujących do alternatywnych sposobów aktywizacji społecznej.

RYWALIZACJA SPORTOWA

W ramach integracyjnej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i kolarstwie ręcznym zmierzą się pełnosprawni i niepełnosprawni oraz zagrożeni wykluczeniem społecznym zawodnicy z całego kraju.

WYKŁADY

W ramach projektu pt. Akademicki Sport Integracyjny zostaną przeprowadzone wykłady nt. organizacji treningu sportowego, uwarunkowań wyniku sportowego, diagnostyki zdolności poznawczych i przygotowania wydolnościowego zawodników.

BADANIA NAUKOWE W SPORCIE

W nowoczesnych laboratoriach Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego Ośrodka Badań Innowacyjnych w Sporcie wykonane zostaną specjalistyczne testy diagnostyczne wybranych parametrów motorycznych i zdolności poznawczych uczestników projektu.

Plan godzinowy:

Zapraszamy razem patronami tego wydarzenia:


Akademicki Sport Integracyjny

Uniwersytet Rzeszowski

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

UCL Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie

Polski Komitet Paraolimpijski

#WszyscyNaStart