Konsultacja szkoleniowa kadry narodowej w blind footballu – Saloniki (Grecja), 24-27.07.2023 r

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje w terminie 24-27.07.2023 r., wyjazd kadry narodowej na konsultację szkoleniową w blind footballu w składzie

Na konsultację powołuje się ekipę w składzie:

Sztab szkoleniowy:

  1. Dominik FORYŚ                               – Trener

Zawodnicy:

1. Iwo SZCZEPANIK                            – Warta Poznań BF                

3. Andrzej BUJALSKI                           – Śląsk Wrocław BF

2. Michał MAŁACHOWSKI                 – Warta Poznań BF

  • Zbiórka przed wylotem w dn. 24.07.2023 r. (poniedziałek) w Krakowie na Lotnisku Balice im. Jana Pawła II o godz. 04:00
  • Planowany wylot całej grupy nastąpi o godz. 06:00 (Ryanair FR2777) lotem do Salonik (Grecja).
  • Planowany powrót do kraju (Kraków) nastąpi w dniu 27.07.2023 (czwartek) o godz. 11:45 (Ryanair FR2778).
  • Zawodnicy zobowiązani są do zabrania aktualnych dowodów osobistych lub paszportów, a także strojów reprezentacyjnych i sportowych.
  • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi do 14 dni od zakończenia zawodów, po wystawieniu listy kosztów podróży i zgromadzenia dokumentów (bilety PKS, PKP) lub rozliczenia kosztów podróży wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1 km. Dokumenty do pobrania na stronie www.pzsnstart.eu w zakładce start/dokumenty do pobrania (sport wyczynowy). Wypełnione, wydrukowane i podpisane dokumenty należy przesłać niezwłocznie w wersji papierowej na adres naszego biura.
  • Wyjazd na konsultację szkoleniową dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023/0036/0076/SubC/DSW z dnia 29.03.2023 r.

Otrzymują:

  • Warta Poznań BF, Śląsk Wrocław BF

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom