Kurs dla kandydatów na sędziów paralekkoatletycznych. Zgłoszenia do 1 września!

Podczas finału paralekkoatletycznego Grand Prix odbędzie część praktyczna i teoretyczna egzaminu dla kandydatów na sędziów.  PZSN „Start” wychodzi na przeciw zainteresowaniom i dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki zorganizuje kolejny kurs! Pierwszy miał miejsce w ramach Bydgoszcz 2019 World Para Atheltics Grand Prix.

Kurs dla kandydatów na sędziów paralekkoatletycznych
World Para Athletics Technical
Officals Level 2
Zduńska Wola / Sieradz
16-20.09.2019

Organizator:
– Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START
– Centralne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
– World Para Athletics

Finansowanie:
– Ministerstwo Sportu i Turystyki

Cel:
– wyszkolenie sędziów paralekkoatletycznych

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 16 lat
– zainteresowanie paralekkoatletyką
– znajomość języka angielskiego
– ukończenie szkolenia internetowego WPA TO Level 1

Miejsce:
– PMOS, Dolna 41, 98-220 Zduńska Wola – 16-18.09.2019
– Stadion MOSiR, Sportowa 1, 98-200 Sieradz – 19-20.09.2019

Program Szkolenia:
– do 16.09.2019 – szkolenie internetowe WPA TO Level 2
– 16.09.2019 – szkolenie wstępne z przepisów lekkoatletycznych
– 17-18.09.2019 – szkolenie specjalistyczne WPA
– 19-20.09.2019 – część praktyczna – sędziowanie Finału Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski

Informacje dodatkowe:
– organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie uczestników w dniach 16-20.09.2019, dostęp do szkolenia internetowego WPA TO Level 2 oraz materiały szkoleniowe
– organizator pokrywa koszty szkolenia płatne do World Para Athletics
– organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia szkolenia w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby osób posiadających uprawnienia sędziowskie PZLA
– etapy szkolenia teoretycznego kończą się egzaminem ustnym lub pisemnym
– w ramach egzaminu praktycznego kandydaci sędziują bez ekwiwalentu Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski
– organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie i zawody
– absolwenci otrzymują certyfikat World Para Athletics Technical Official Level 2 oraz są zwolnieni z części teoretycznej kursu sędziowskiego PZLA
– absolwenci będą mieli możliwość sędziowania podczas Paralekkoaltetycznych Mistrzostw Europy w Bydgoszczy w czerwcu 2020
– obowiązujący język szkolenia, egzaminu oraz komunikacji: ANGIELSKI

Zgłoszenia:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail, telefon,
– informacja o doświadczeniu sędziowskim
– na adres zgloszenia@pzsnstart.eu
– do 1 września 2019

Osoby kontaktowe:
– Marcel Jarosławski – PZSN START – 570570948
– Filip Moterski – CKS PZLA – 790339233