Obozy sportowe: „Aktywność – START!”


Czego dotyczy projekt?

Projekt „Aktywność Start!” skierowany jest do osób niepełnosprawnych które chcą:

-poprawić sprawność fizyczną dzięki zajęciom sportowym, rehabilitacji,

-nabrać pewności siebie poprzez aktywny udział w zajęciach z psychologiem, personelem medycznym,

-chcą otworzyć się na nowe znajomości i spędzić aktywnie czas.

Kto może się zgłosić?

Do projektu może się zgłosić każdy bez ograniczeń wiekowych kto posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Jaka forma wsparcia?

W ramach projektu można zgłosić się na 11- dniowy (10 dób hotelowych) OBÓZ SPORTOWY podczas którego uczestnik weźmie udział  zajęciach sportowych, rehabilitacji, zajęciach z personelem medycznym oraz  psychologiem /coachem.

lub

4-dniowy (3 doby hotelowe) WEEKEND SPORTOWY  dla wszystkich tych którzy uczestniczyli już w obozie sportowym i są zainteresowani zwiększeniem swojej aktywności fizycznej.

Podczas każdej z form wsparcia uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz transport.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w terminie 01.01.2021-31.03.2022

Dokumenty rekrutacyjne i pozostałe w załączeniu

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON

Harmonogram Obozów AKTYWNOŚĆ START

AKTYWNOŚĆ START - Wągrowiec