Obozy sportowe: „Aktywność – START!”

Głównym celem projektu jest poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych. Cele szczegółowe:

– rehabilitacja zawodowa i poprawa sprawności fizycznej beneficjentów ostatecznych,
– zachęcenie beneficjentów do podejmowania aktywności zawodowej, sportowej i społecznej, – integracja środowiska osób
niepełnosprawnych,
– przekazanie beneficjentom umiejętności służących samodoskonaleniu.

– planowane jest przeprowadzenie 26 obozów sportowych oraz 8 weekendów sportowych

– projekt realizowany jest w terminie 01.01.2020-31.03.2021

Dokumenty rekrutacyjne i pozostałe w załączeniu

Regulamin rekrutacji

Kwestionariusz osobowy_DZIECKO_Obozy sportowe_umowa_621

Kwestionariusz osobowy_DOROSŁY_Obozy sportowe_umowa_621