Puchar Świata w parastrzelectwie sportowym- Lima (Peru) 09-20.06.2021

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” organizuje wyjazd kadry narodowej w strzelectwie sportowym na PŚ w składzie:

Kadra :

  1. Marek MARUCHA trener główny/kierownik ekipy
    Zawodnicy :
  2. Sławomir OKONIEWSKI „Start” Szczecin
  3. Szymon SOWIŃSKI „Start” Zielona Góra
  4. Kacper PIERZYŃSKI „Start” Gorzów Wlkp.
  5. Emilia BABSKA Sekcja Strzelecka CWKS „Legia” Warszawa
  6. Marek DOBROWOLSKI Sekcja Strzelecka CWKS „Legia” Warszawa

• Poszczególne jednostki terenowe proszone są o powiadomienie zainteresowanych członków ekipy.
• Wylot ekipy z Warszawy Okęcia w dniu 09.06.2021 godz. 06:00 lotem do Amsterdamu (KL 1362), następnie lotem do Limy (KL 743) przylot godz. 22:10 Zbiórka w hali odlotów godz. 3:00.
Okoniewski, Pierzyński, Marucha – Zbiórka w Zielonej Górze w dniu 08.06.2021 ok godz. 22:00, skąd nastąpi wspólny przejazd do Warszawy. Szczegóły kierownik M. Marucha.
• Powrót w dniu 20.06.201 godz. 22:10 r. lotem z Amsterdamu (lot KL 1369). W sprawie szczegółów proszę
o kontakt z trenerem Markiem Maruchą. Wylot z Limy w dniu 19.06.2021 godz. 19:55
• Zawodnicy zobowiązani są do zabrania broni, Europejskich Kart Broni, Pozwoleń na wywóz broni
i amunicji poza kraje Unii Europejskiej, Paszportów, strojów strzeleckich, strojów reprezentacyjnych oraz międzynarodowych kart klasyfikacyjnych, ważnych książeczek sportowo-lekarskich. Przypominamy
o konieczności wypełnienie deklaracji online dot. Wjazdu na teren Limy- szczegóły u kierownika ekipy.
• Przypomina się o posiadaniu aktualnych badań lekarskich, w tym negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Jedyny DOPUSZCZALNY rodzaj testu to RT-PCR wykonany nie później niż 48 h przed przekroczeniem granicy z Peru.
• Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia wyjazdu, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start) wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,65 zł za 1km) Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres: Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9 lok 2 00-216 Warszawa.
• Wyjazd na zawody dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie umowy nr 2021/0011/0076/SubC/DSW z dnia 31.03.2021 r.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom