Regionalny Puchar Europy w parapodnoszeniu ciężarów – Banovce (Słowacja) 05-07.04.2024

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” informuje, że zgodnie z planem organizuje wyjazd kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów w składzie:

Sztab szkoleniowy:

 1. Mariusz Oliwa                               trener/ kierownik wyjazdu
 2. Mateusz Otta                  fizjoterapeuta

Zawodnicy:

 1. Remian Julia                                    Start Wrocław
 2. Harapin Ewa                                   Start Wrocław
 3. Zając Tomasz                                  Start Wrocław
 4. Kociubiński Tomasz                    Start Wrocław
 5. Kociubiński Mikołaj                     Start Wrocław
 6. Kostka Magdalena                         Start Katowice
 • Wyjazd zawodników w dn 05.04.2024 spod Hotelu Terminal ul. Rakietowa 33 Wrocław, podróż przez Katowice, powrót popołudniu w dn. 07.04.2024
 • Zwrot kosztów przejazdu nastąpi na podstawie not księgowych (w przypadku rozliczania przez kluby zrzeszone), wystawionych do 14 dni od zakończenia wyjazdu, po wystawieniu i zgromadzeniu dokumentów (bilety PKS, PKP, rozliczenie kosztów podróży, lista kosztów podróży itd.) lub rozliczenia kosztów podróży (w przypadku zawodników reprezentujących klub niezrzeszony w PZSN Start)  wraz z umową użyczenia – w zależności od pojemności silnika, nie więcej niż 0,90 zł za 1km)  Dokumenty do pobrania na stronie pzsnstart.eu w zakładce start / dokumenty do pobrania. Dokumenty wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane należy przesłać w wersji papierowej na adres : Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zabrania strojów sportowych, a także aktualnych badań lekarskich.
 • Wyjazd dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2024/0009/0076/SubC/DSW z dnia 22.03.2024.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom