Zapytanie ofertowe nr 23/05/2017

dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 09.06.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. 1. Zamawiający: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 5261053340 REGON: 007011811 KRS: 0000124143 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa […]

Zapytanie ofertowe nr 22/05/2017

dotyczące wyboru trenerów/instruktorów pływania prowadzących zajęcia sekcji pływackiej w okresie od 09.06.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. 1. Zamawiający: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 5261053340 REGON: 007011811 KRS: 0000124143 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. Postępowanie z dnia 23 maja 2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. Postępowanie z dnia 23 maja 2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w Kościerzynie: Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. w Kościerzynie która spełniła wszystkie […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. Postępowanie z dnia 23 maja 2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci: Na terenie Miasta Białystok: Pan Jarosław Lewkowicz i Pan Marek Dziejma którzy spełnili wszystkie […]

Zapytanie ofertowe nr 20/05/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – lekkoatletyka) w ramach umowy […]

Zapytanie ofertowe nr 21/05/2017

1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia stołu do masażu dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – pływanie) w ramach umowy nr […]

#POMAGAJRZECZOWO Niezwykła platforma dla sportowców

Informujemy, że na stronie programu stypendialnego renaulthandisport.pl powstała platforma pod nazwą #pomagajrzeczowo. Umożliwia ona kontakt pomiędzy sportowcami niepełnosprawnymi, którzy potrzebują wsparcia rzeczowego, a firmami czy osobami, które chcą im pomóc. Wsparcie uzyskane w ten sposób może być dopełnieniem zaopatrzenia klubów oraz odpowiedzieć na indywidualne potrzeby konkretnych zawodników. Zachęcamy Was do zamieszczania ogłoszeń na stronie http://renaulthandisport.pl/moje-potrzeby/. […]