Majówka

Informujemy, że Biuro Zarządu PZSN “Start” w dniach 30.04-04.05.2018 r. jest nieczynne. Zapraszamy po majówce.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.04.2018r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowej   Postępowanie z dnia 19.04.2018r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Sport Company Polska która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.   Nr oferty Nazwa firmy […]

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.04.2018r.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.   Postępowanie z dnia 18.04.2018r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Hotel „Gracja” Józef Kuczyński która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.04.2018r.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej.   Postępowanie z dnia 18.04.2018r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium […]