ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/04/2019

Data publikacji: 30.04.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/04/2019 1. Nazwa i adres zamawiającego Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 526-10-53-340 tel.: +48 22 659 30 11 Adres strony internetowej: www.pzsnstart.eu 2. Opis przedmiotu zapytania Przedmiotem zapytania jest usługa sprzedaży i dostarczenia odżywek i suplementów diety dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

• ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/04/2019 „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” Warszawa, 30.04.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z postępowaniem na wykonanie aranżacji wnętrz w zakresie stolarki, posadzek, kolorystyki ścian, sufitów na terenie ośrodka w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 – zapytanie ofertowe nr 07/04/2019 z dnia 23.04.2019 r. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

• ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/04/2019 „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” Warszawa, 30.04.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z postępowaniem na wykonanie wydzieleń przeciwpożarowych wraz z dostawą drzwi przeciwpożarowych opracowanych zgodnie z częścią rysunkową Ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego dla Ośrodka Sportowego w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 – zapytanie ofertowe nr 04/04/2019 z dnia […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

• ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/04/2019 „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” Warszawa, 30.04.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z postępowaniem na wykonanie remontu kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych, systemu spalinowego i automatyki sterującej w Ośrodku Sportowym w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 – zapytanie ofertowe nr 02/04/2019 z dnia 23.04.2019 r. informujemy, […]