III RUNDA PARALEKKOATLETYCZNEGO GRAND PRIX POLSKI WARSZAWA 25-27.05.2023

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III RUNDY PARALEKKOATLETYCZNEGO GRAND PRIX POLSKI WARSZAWA 25-27.05.2023

CEL:

 • Popularyzacja lekkiej atletyki wśród społeczeństwa,
 • Promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia,
 • Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych,
 • Dążenie do mistrzostwa sportowego, osiąganie jak najlepszych wyników.

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PATRONAT:

 • Polski Komitet Paralimpijski

ORGANIZATOR

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”,
  • Osoba kontaktowa – Marcel Jarosławski – 570570948.

WSPÓŁPRACA

 • Fundacja Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

TERMIN I MIEJSCE

 • 25-27.05.2023, Stadion im. Zygmunta Szelesta, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Ul. Marymoncka 34.

ZAKWATEROWANIE

 • Hotel Holiday Park, Ul. Heroldów 1B, Warszawa.

PROGRAM

 • 25.05.2023 r.
  • do 18:00 – zakwaterowanie ekip w hotelu ,
  • 20:00 – odprawa techniczna;
  • 26.05.2023 r.
   • 8:00 – 10:00 – śniadanie,
   • 13:00 – 15:00 – obiad (na obiekcie)
   • 14:00 – 19:00 – I blok (200m, 1500m, FrameRunning (100m, 200m, 400m, 800m), 1500m, dysk siedzący, kula stojąca, maczuga, skok wzwyż),
   • 15:30 – otwarcie zawodów,
   • 20:00 – kolacja w hotelu;
  • 27.05.2023 r.
   • 8:00 – 10:00 – śniadanie,
   • 10:30 – 15:30 – II blok (100m, 400m, 800m, 5000m, kula, oszczep, skok w dal),
   • 13:00 – 15:00 – obiad (na obiekcie),
   • 16:00 – zakończenie imprezy
  • Projekt szczegółowego programu jest załącznikiem do niniejszego komunikatu,
  • Ostateczny program minutowy zostanie zaprezentowany najpóźniej na   odprawie technicznej.

ZGŁOSZENIA

 • W  zawodach  uczestniczą  zawodnicy  zgłoszeni przez kluby sportowe, posiadający aktualne badania lekarskie, ważną licencję PZLA oraz klasę startową lub zgłoszone do klasyfikacji,
  • Zgłoszenia (do zakwaterowania i wyżywienia) na adres mailowy: zgloszenia@pzsnstart.eu do dnia 18.05.2023 r. na formularzu zgłoszeniowym (plik excel),
  • Zgłoszenia do konkurencji odbywają się poprzez system starter.pzla.pl do dnia 23.05.2023 do godziny 18:00,
  • Każdego zawodnika można zgłosić do trzech konkurencji.

OPŁATA STARTOWA

 • 30 zł za  zgłoszenie  do  startu  (dotyczy zawodników pełnosprawnych, niezależnie od liczby konkurencji – płatne na miejscu),
  • Start osób niepełnosprawnych jest bezpłatny.


KONKURENCJE

 • 100 m, 200 m, 400 m, 800m (FrameRunning), 1500 m, 5000 m (dla mężczyzn), w dal, wzwyż, kula, oszczep, dysk, maczuga,
  • Możliwy jest start zawodników pełnosprawnych w wymienionych konkurencjach.

NAGRODY

 • Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników wśród mężczyzn i kobiet w danej konkurencji lub bloku konkurencji (w zależności od możliwości organizatora).

INNE:

 • Organizator zapewnia uczestnikom niepełnosprawnym oraz członkom ich ekip zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 25.05 do obiadu 27.05.,
 • Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora,
 • Zawody są rozgrywane na podstawie przepisów World Para Athletics.
#wszyscynaSTART