Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z postępowaniem na usługę, zakwaterowania, wynajmu obiektów sportowych oraz usługę gastronomiczną podczas obozu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Aktywność- START!”.

  1. Postępowanie nr 03/01/2022 z dnia 04.01.2022 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Grand Andrzej GrygielZakwaterowanie podczas obozu sportowego w województwie podkarpackim13-23.01.2022Koszt oferty100,00 pkt.
2Grand Andrzej GrygielWyżywienie podczas obozu sportowego w województwie podkarpackim13-23.01.2022Koszt oferty100,00 pkt.
3Grand Andrzej GrygielWynajem obiektów sportowych podczas obozu sportowego w województwie podkarpackim13-23.01.2022Koszt oferty100,00 pkt.


które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

#WszyscyNaStart