Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną ( śniadania, kolacje), wynajmu i obsługi sprzętu specjalistycznego ( aparatura pomiaru czasu ) podczas: III Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski, Warszawa, 25-27.05.2023 r. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Sprawdź się na STARCIE! – 2023/2024”.

  1. Postępowanie nr 01/05/2023 z dnia 17.05.2023 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1TONEX PL SPÓŁKA z o.o. (Holiday Park Hotel***)Usługa hotelowa i gastronomiczna ( śniadania, kolacje)25 -27.05.2023Koszt oferty100,00 pkt.
2EDM – Sport Łukasz GębarskiUsługa wynajmu i  obsługi sprzętu specjalistycznego ( aparatura pomiaru czasu)25-27.05.2023Koszt oferty100,00 pkt.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.