Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 09.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START! – 2020/2021”.

Postępowanie nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyli:

  1. Karina Buczek
  2. Paulina Klaczyńska
  3. INVICTUS – Tomasz Hamerlak
  4. Grzegorz Doboszyński

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Uprawnienia trenera/instruktora sportowego Udokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ON Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Karina Buczek TAK TAK 100,00 pkt Piła/s. lekkoatletyczna
2 Paulina Klaczyńska TAK TAK 100,00 pkt Piła/s. lekkoatletyczna
3 INVICTUS – Tomasz Hamerlak TAK TAK 100,00 pkt Bielsko-Biała/s. lekkoatletyczna
4 Grzegorz Doboszyński TAK TAK 100,00 pkt Bielsko-Biała/s. lekkoatletyczna

Klauzula Informacyjna

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start”:

1. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2. tel.: (22) 659 30 11, fax (22) 822 02 23, e-mail: biuro@pzsnstart.eu.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@pzsnstart.eu.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na: obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Prawa osób fizycznych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail Administratora lub Inspektora Ochrony Danych lub pocztą na adres siedziby Administratora.

6. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do Administratora.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

W dniach 16-28.08.2019 roku w miejscowości Darłówko odbył się obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych. Podczas obozu zrealizowano zajęcia lekkoatletyczne, pływackie, gry i zabawy sportowe w wodzie i na lądzie oraz zajęcia ogólnorozwojowe.

Obóz był dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PFRON

 

W dniach 7-17.08.2019 w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle odbył się obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych. Głównym punktem programu obozu były zajęcia tańca na wózkach ale odbyły się również zajęcia pływackie i ogólnorozwojowe.

Obóz był dofinansowany ze środków PFRON oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki

W dniach 8-18 oraz 18-28 lipca br w miejscowości Piaski k/ Rucianego-Nidy odbyły się dwa obozy sportowe dla osób niepełnosprawnych. Ich program obejmował zajęcia w wodzie, kolarskie, ogólnorozwojowe i szachowe.

Obozy były dofinansowane ze środków PFRON oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gdzie obejrzeć World Para Athletics Grand Prix w Bydgoszczy?

Bydgoszcz 2019 World Para Athletics Grand Prix to długo oczekiwane wydarzenie tej rangi w naszym kraju. Niewątpliwie korzystnie wpłynie na rozwoj ruchu paraolimpijskiego w Polsce. Trzy dni rywalizacji będzie można zobaczyć na żywo! Więcej „Gdzie obejrzeć World Para Athletics Grand Prix w Bydgoszczy?”

Polska gospodarzem Mistrzostw Europy w paralekkoatletyce!

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) ogłosił, że przyszłoroczne światowe Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy odbędą się w Bydgoszczy.

Zawody zostaną rozegrane w dniach 3-7 czerwca na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka na trzy miesiące przed rozpoczęciem Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w 2020 roku. Na tym samym obiekcie rozegrane już zostały zawody międzynarodowe wysokiej rangi takie jak Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy U23 w 2017 roku oraz Mistrzostwa Świata Juniorów IAAF w 2016 roku. W tym roku w lipcu rozegrane tam także zostanie Paralekkoatletyczne Grand Prix będące przedostatnią imprezą cyklu w tym sezonie.

Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” nie krył swojego zadowolenia.

“To fantastyczna wiadomość dla polskich paralekkoatletów i polskiego ruchu paraolimpijskiego. Jestem zachwycony, że Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem światowych Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy. To dla nas honor i zaszczyt, że powierzono nam organizację tak prestiżowej imprezy. Z niecierpliwością oczekujemy powitania ekip w Bydgoszczy, nazywanej często polską Wenecją. Do czerwca 2020 czeka nas rok ciężkiej pracy, ale nie mam wątpliwości, że cały polski zespół zrobi wszystko, by przygotować fantastyczną imprezę zarówno dla zawodników jak i fanów lekkoatletyki. Polska jest w tej chwili niekwestionowanym paralekkoatletycznym liderem w Europie i jesteśmy zdeterminowani, by zorganizować mistrzostwa, które pokażą naszą sportową pasję, przyciągną fanów i mamy nadzieję zachęcą osoby z niepełnosprawnościami w naszym kraju do uprawiania sportu”.

Mistrzostwa w Bydgoszczy będą siódmą edycją światowych Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które po raz pierwszy zostały rozegrany w 2003 roku w holenderskim Assen. Ostatnie mistrzostwa Europy były rozegrane w 2018 roku w Berlinie i wystartowało w nich blisko 600 zawodników, którzy rywalizowali w 182 konkurencjach medalowych. Polska wygrała wówczas klasyfikację medalową zdobywając 61 medali, w tym 26 złotych. Multimedalistami mistrzostw byli Michal Derus (T47), Krzysztof Ciuksza (T36), Michal Kotkowski (T37), Maciej Sochal (F32), Barbara Niewiedzial (T20) i Joanna Mazur/Michał Stawicki (T11).

Haozhe Gao, szef światowej Paralekkoatletyki pokłada duże nadzieje w organizacji mistrzostw w naszym kraju.

“Bardzo się cieszymy, że Polska będzie gospodarzem przyszłorocznych Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Berlin 2018 wysoko zawiesił poprzeczkę, ale jesteśmy przekonani, że przyszłoroczna impreza będzie jeszcze większa, lepsza i bardziej nowoczesna niż kiedykolwiek. Władze światowej paralekkoatletyki były pod wrażeniem propozycji przedstawionej przez polski Komitet Organizacyjny. Przed nami rok ścisłej współpracy z całym polskim zespołem”.

Organizatorem Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy będzie Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”. Patronem imprezy będzie Polski Komitet Paraolimpijski.

#KibicujemyParaolimpijczykom