Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.12.2017 r.   w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.    Postępowanie z dnia 18 grudnia2017 r. Kryterium wyboru oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiła cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy, w następującym zakresie:   […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.    Postępowanie z dnia 15.12.2017r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: XC Ski Poland Gabriela Pieńkowska która spełniła wszystkie wymogi […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.12.2017 r.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.     Postępowanie z dnia 15 grudnia2017 r. Kryterium wyboru oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiła cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyła […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.   Postępowanie z dnia 12.12.2017r. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: Dan Woz Soft Daniel Woźniak         FHU FERROS Jacek Pietruszka      […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.       Postępowanie z dnia 13 grudnia2017 r. Kryterium wyboru oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiła cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy, w […]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.12.2017r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.12.2017r. Dotyczy: usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego w dniach 21-23.12.2017 r. w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób […]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.12.2017r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.12.2017r. Dotyczy: usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego w dniach 21-23.12.2017 r. w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób […]

Zapytanie ofertowe nr 11/12/2017

  dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. 1. Zamawiający: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 5261053340 REGON: 007011811 KRS: 0000124143 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.12.2017 r.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.  Postępowanie z dnia 8 grudnia2017 r. Kryterium wyboru oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiła cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy, […]

Zapytanie ofertowe nr 10/12/2017

  dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. 1. Zamawiający: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 5261053340 REGON: 007011811 KRS: 0000124143 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia […]