• Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Warszawa, 28.12.2017 r.   w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.    Postępowanie z dnia 18 grudnia2017 r. Kryterium wyboru oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiła cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy, w następującym zakresie:   Firma Klubben Polska Sp. z o.o.:   l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość Punkty 1 COMFY, Makaron do pływania 1,6 m 10 100 pkt. 2 Finis, wiosełka Instinct sculling paddle, rozm. M 10 100 pkt. 3 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 10 100 pkt. 4 Speedo, Okulary fastskin 3 elite mirror 10 100 pkt. 5 Finis,…

 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – narciarstwo biegowe) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.    Postępowanie z dnia 15.12.2017r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: XC Ski Poland Gabriela Pieńkowska która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie 1 XC Ski Poland Gabriela Pieńkowska Wartość brutto 100%

 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Warszawa, 27.12.2017 r.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.     Postępowanie z dnia 15 grudnia2017 r. Kryterium wyboru oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiła cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Klubben Polska Sp. z o.o. w następującym zakresie:   l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość Punkty przyznane łącznie 1 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 33-35 1 100 pkt. 2 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 35-37 1 100 pkt. 3 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 37-39 1 100 pkt. 4 Płetwy…

 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla zawodników (zgodnie z wykazem szkolonych zawodników DSW – podnoszenie ciężarów) w ramach umowy nr 2017/0063/0076/SubC/DSW/MP z dnia 12.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.   Postępowanie z dnia 12.12.2017r. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: Dan Woz Soft Daniel Woźniak         FHU FERROS Jacek Pietruszka      które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.   Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie 1 Dan Woz Soft Daniel Woźniak Wartość brutto 100% (poz. 1-2, 6-10) 2 FHU FERROS Jacek Pietruszka Wartość brutto 100 % (poz. 3-5, 11-12)

 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.       Postępowanie z dnia 13 grudnia2017 r. Kryterium wyboru oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiła cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy, w następującym zakresie:   Firma Klubben Polska Sp. z o.o.:   l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów     ilość Punkty 1. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 30-33 2 100 pkt. 2. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 34-35 1 100 pkt. 3. Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 36-37 1 100 pkt. 4. Finis,…

 • Zapytania ofertowe

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.12.2017r.

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.12.2017r. Dotyczy: usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego w dniach 21-23.12.2017 r. w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z organizowanym weekendem sportowym w dniach 21-23.12.2017r. zostało unieważnione, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą prawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej.     UZASADNIENIE W związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na…

 • Zapytania ofertowe

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.12.2017r.

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.12.2017r. Dotyczy: usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas weekendu sportowego w dniach 21-23.12.2017 r. w ramach projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000410/BF/D z dnia 05.04.2017r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z organizowanym weekendem sportowym w dniach 21-23.12.2017r. zostało unieważnione, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą prawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej.     UZASADNIENIE W związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na…

 • Zapytania ofertowe

  Zapytanie ofertowe nr 11/12/2017

    dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. 1. Zamawiający: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 5261053340 REGON: 007011811 KRS: 0000124143 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Usługa sprzedaży i dostarczenia…

 • Zapytania ofertowe

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Warszawa, 18.12.2017 r.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”.  Postępowanie z dnia 8 grudnia2017 r. Kryterium wyboru oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiła cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy, w następującym zakresie:   Firma Klubben Polska Sp. z o.o.:   l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość Punkty 1 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 30-33 2 100 pkt. 2 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 34-35 4 100 pkt. 3 Płetwy długie Long Floating Fin, Finis, rozmiar 36-37 2 100 pkt. 4 Płetwy długie…

 • Zapytania ofertowe

  Zapytanie ofertowe nr 10/12/2017

    dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”. 1. Zamawiający: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa NIP: 5261053340 REGON: 007011811 KRS: 0000124143 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu pt. „Na start – zajęcia w sekcji pływackiej”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000425/BF/D z dnia 11 maja 2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Usługa sprzedaży i dostarczenia…

Powiększ
Kontrast