Antydoping

Stosowanie dopingu jest zaprzeczeniem idei sportu. To złamanie najbardziej fundamentalnej zasady w rywalizacji: uczciwości. Te same reguły dotyczą sportu niepełnosprawnych.

Stosowanie dopingu to bezpośrednie naruszenie przepisów antydopignowych, które są ustanowione przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

Pełna i najbardziej aktualna lista substancji zakazanych dostępna jest na stronie WADA.

W sytuacji, gdy zawodnik ze względów zdrowotnych musi przyjmować leki stosuje się regulacje WADA, które pozwalają na użycie wybranych substancji, które powinny być zgłoszone do Komitetu ds. Zwolnień TUEC. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Tak jak w przypadku innych przepisów, tak i w przypadku zasad antydopingowych, nieznajomość prawa nie zwalnia zawodnika z odpowiedzialności karnej/dyscyplinarnej.

Czołowi sportowy Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” wzięli udział w międzynarodowej akcji #PlayTrueDay promującej czyste podejście do sportu.

Więcej informacji na stronach:

zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom